Mladinske delavnice za 8. in 9. razrede
Objavljeno dne: 03 februar 2021

Z letošnjim letom bomo pričeli z izvajanjem mladinskih delavnic za otroke 8. in 9. razreda osnovne šole. Program “Mladinske delavnice” pripravljamo kot partnerska organizacija Mreže mladinskih delavnic, ki jo koordinira Društvo za Preventivno delo iz Ljubljane. Mladinske delavnice so skupnostno preventivni socialnovarstveni program, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo že izražene težave pri odraščanju. Je javni socialnovarstveni program Društva za preventivno delo, verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije, in šolam priporočen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Program je namenjen najstniški populaciji osnovnošolske starosti, učencem 8. in 9. razredov OŠ. Zaradi izogibanja dodatne stigmatizacije so v program vključeni tudi vsi učenci 8. in/ali 9. razredov. Razlog za njihovo vključitev je tudi ta, da zaradi razvojnih potreb tudi sami potrebujejo v tem občutljivem obdobju razvoja (zgodnja adolescenca) dodatno podporo in pomoč, da bi se lahko uspešneje soočili z razvojnimi nalogami in izzivi.

Izvaja se na naslednji način:

1. DMS – Delo v majhni skupini (priporočeno in v večini primerov)

V program Mladinske delavnice vključen celoten razred, ki se za izvedbo delavnic razdeli na pol. Torej poteka delavnica sočasno v dveh ločenih prostorih/ učilnicah, pri čemer posamezna skupina oz. polovica razreda ni večja od 14 učencev. Delavnice potekajo v okviru razrednih ur ali katerih drugih ur (določenih v dogovoru z vodstvom šole) in so za učence obvezne. Vsak razred oz. posamezna skupina ima delavnico vsaj 2x mesečno (kontinuirano na vsakih 14 dni). Skupino vodi za to usposabljen inštruktor Mladinskih delavnic – prostovoljec našega društva, ki se z isto skupino učencev srečuje celo šolsko leto.

 

2. UMS – Umetna mladostniška skupina

Skupina, ki se oblikuje kot del interesne dejavnosti na OŠ. Delavnice se izvajajo 1x tedensko, celo šolsko leto. Tudi v tem primeru skupino vodi za to usposobljeni prostovoljec. Enkrat mesečno ali manj pogosto (to je odvisno od interesa vodstva OŠ oz. šolske svetovalne službe in učiteljev) je program realiziran tudi v razredu, za vse učence osmih in devetih razredov šole. Na ta način je zajeta cela populacija najstnikov v šolah, kjer je program MD realiziran.

Vsebinski del programa je vezan za razvojno psiho-socialno problematiko, s katero se adolescenti srečujejo v okviru razvojne krize. Teme, ki jih obdelujemo s skupino udeležencev (tako z majhno prostovoljno formirano skupino, kot tudi s celim razredom) so opredeljene deduktivno iz naslednjih kategorij razvojnih nalog adolescence:

  • problemi v zvezi z izgradnjo slike o sebi (samopodoba),
  • problemi v zvezi s odnosi v družini in s starši,
  • problemi v zvezi z odnosi v vrstniški skupini,
  • problemi v zvezi s šolo, učenjem in profesionalno orientacijo,
  • problemi v zvezi z izgradnjo spolne identitete in s spolnostjo,
  • konzumiranje in potencialna odvisnost od psihoaktivnih substanc (PAS): alkohol, droge itd.,
  • medvrstniško nasilje,
  • spolno prenosljive bolezni in nezaželena nosečnost.

 

PROGRAM DELAVNIC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

8. razred

9. razred

DMS

UMS

DMS/UMS

Spoznavanje I

Spoznavanje I

Spoznavanje II

Verbalna komunikacija

Verbalna komunikacija

O odraslih

O prijateljstvu

O prijateljstvu

Moja prihodnost – zame priložnost

Spoznavanje samega sebe

Spoznavanje samega sebe

Kako z jezo

O odgovorni spolnosti; AIDS in spolno prenosljive bolezni

O odgovorni spolnosti; AIDS in spolno prenosljive bolezni

Kakšne starše si želim?

Nasilje in mladi

Nasilje in mladi

Kako z denarjem

O morali

O morali

Avtoriteta

Vrednote

Vrednote

Alkohol in odvisnost

Tudi njim ni lahko

Tudi njim ni lahko

O zdravi prehrani

Droge in odvisnost

O čustvih

O moških in ženskah

O družbenih omrežjih

Droge in odvisnost

Kdo sem?

O šoli

Kaj bi želel biti, ko odrastem?

Jaz sem OK, ti si OK

Pogovor o spolnosti

O šoli

 

 

O družbenih omrežjih

 

 

O strahu

 

 

Sodelovanje in vodenje

 

 

Pogovor o spolnosti

 

 

 


slika

Naše delo omogočajo

partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
partnerji
Naš spletni portal uporablja piškotke

... z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Naš spletni portal uporablja piškotke

... z namenom zagotavljanja kvalitetne spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Vaše nastavitve piškotkov so bile shranjene