Program Posluh! izhaja iz premise, da se s sprejemanjem določene oblike drugačnosti naučimo strpnosti in razumevanja tudi za kakšno drugo. Vpliva na neformalno učenje mladih in pridobivanje socialnih kompetenc. Mladi z manj priložnostmi*, ki bi želeli sodelovati se Društvu Indijanez lahko priključijo in delujejo kot aktivni udeleženci na predstavitvah.

Program je bil prvič izvajan v letu Evropske prestolnice mladih Maribor v letu 2013, ko smo z gluhimi in naglušnimi mladostniki opravili več kot 100 ur predstavitev slovenskega znakovnega jezika po srednjih šolah v Mariboru in okolici. V letu 2014 smo program vsebinsko razširili s področjem spolnih identitet, ki se je na srednjih šolah izkazalo kot tabuizirano in s stereotipi prepredeno tematiko, v letu 2015 pa program dodatno vsebinsko nadgrajujemo na področje alkoholizma in invalidnosti ter tudi teritorialno razširjamo, saj ga bomo izvajali nacionalno, izven matične regije, kjer so predstavitve mladih z manj priložnostmi potekale doslej.

Na srednjih šolah ali v mladinskih centrih program poteka v obliki predstavitvene ure, kjer mladostnik skozi prvo-osebno pripoved predstavi zgodbo in spodbuja debato o tematiki.

V letu 2015 so na voljo tematike:
– spolne identitete, spolne usmerjenosti – uro vodi transspolna mladostnica,

– invalidnosti – uro vodi mladostnica na invalidskem vozičku,
– alkoholizma – uro vodi mladosntik, nekdanji odvisnik od alkohola,
– gluhote – uro vodi gluh športnik ob pomoči tolmačke

* Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki se srečujejo z diskriminacijo zaradi spola, etnične ali verske pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, mladi z omejenimi socialnimi veščinami, (bivši) prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali alkohola; mladi starši in/ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin,mladi z nizkim življenjskim standardom, nizkimi dohodki, dlje časa brezposleni itd.

Predstavitev Zagorje ob SaviProgram-Posluh2013-650x320