Projektna skupina prostovoljcev, ki v 95% sestoji iz mladih. Namen skupine je izvajati akcije na različnih podpodročjih – medgeneracijsko sodelovanje, sociala, humanitarnost, zdravje itd. in z akcijami omogočiti boljši jutri mladim v mestu in širše. Skupina se dobiva redno na sestankih, ob izvajanju aktivnosti pa po potrebi tudi pred ter po aktivnosti. Mladi iz MAS so aktivni tvorci programskih vsebin, s svojim delom sodelujejo, pri vseh fazah aktivnosti, od zasnove do izvedbe ter evalvacije projekta.