Lutkovna skupina IndiJanez je pričela z svojim delovanjem v letu 2016. Povezuje mlade z željo po drugačnem delovanju na tem področju. Trenutno ekipo sestavlja šest članov, med katerimi so nekateri že izkušeni v lutkarstvu, spet drugi so še čisti novinci. Z lutkovnimi predstavami poskušajo razbijati stereotipne vloge junakov v klasičnih zgodbah. Želijo razbliniti zasidrana mišljenja in ustvariti vzpodbuden vzgojno-izobraževalni moment s težnjo k nematerialnosti. Ob vsem tem pa se seveda še zabavati in širiti svoja obzorja ter spretnosti, saj celoten koncept sloni na ideji “naredi sam”. Znotraj skupine se bodo tako ob samih zgodbah oblikovale tudi lutke in scenografija.