Pisana beseda, fotografije in drugi zapisi so tisti, ki ostanejo za nami in postavljajo razmišljanje neke generacije, v našem primeru generacije mladih, v širši družbeni kontekst. Program zajema celoletno zbiranje pisane besede mladih v lokalnem okolju. Tudi in predvsem takšnih, ki presegajo vsakodnevne pogovore in imajo dodano vrednost ali pa so zaradi svoje vsebine odraz določene kulture ali subkulture. Glavni cilj programa je pridobiti širok vpogled v miselnost mladih, spoznavanje neformalnih oblik ustvarjanja in primerjava s formalnim načinom.

Obiščite stran Hieroglifi.net