Društvo IndiJanez

Društvo IndiJanez* obstaja že od leta 1996 in sodi med najdejavnejša društva v Mariboru, ki izvaja kvalitetno zastavljen program na področjih mladine in kulture, v zadnjih letih pa tudi na področju socialnega varstva in zdravja.

Na področju mladine je usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje socialnih in drugih kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne (osveščanje), medgeneracijske aktivnosti in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem. Na področju socialnega varstva nudi različne storitve, programe in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav, izvaja redna svetovanja, koordinira razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in sodeluje pri oblikovanju politike razvoja socialnega varstva pri mladih. Na področju zdravja pa izvaja dopolnitvene organizirane aktivnosti v skrbi za zdravje mladih, ponuja psihološka svetovanja in pomoč uporabnikom staršem, pedagoškim delavcem, na področju preventive kemičnih in nekemičnih odvisnosti mladih, skrbi za promocijo zdravja.

Prav tako pa k Društvu IndiJanez spada tudi Mladinski center Pekarna, ki mladim zagotavlja kakovostno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za različne interesne dejavnosti, pester nabor alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanju lastnih idej in izobraževanja. Mladinski center Pekarna vsebuje čitalnico pod tramom, razstaviščni in prireditveni prostor, igralnico za mlade (namizni nogomet, biljard, instrumenti) in prostor za delavnice, izvedbo mladinskih dejavnosti, oder za nastopanje (MC opremljen z novejšo IKT opremo).

*INDIJANEZ – Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije, vsiljevanja navidezne demokracije, karakterni svobodnjak. Streha mu je nebo, zemlja postelja. Prijatelji so vsi, ki nočejo nič slabega. Državna meja je neznan pojem, barva kože pogled v pestrost narave. Dober človek.