Category: Events

Glede na spodnje smernice, bomo dogodke prestavili, zato spremljajte naše novice na Facebook strani, glede nadaljnih informacij. 

 ”Dne 9.3.2020 je minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji. 

Z odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba začne veljati 10.3.2020. 

Povezava na Odredbo v uradnem listu je dosegljiva na naslednji povezavi

Priporočamo, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.”  (nijz.si)