Category: Events

V ponedeljek, 8. 4. 2019 ob 13:30 se bo na II. gimnaziji Maribor odvijala delavnica aktivnega državljanstva, ki jo pripravlja Civil Action Network v sodelovanju z Društvom IndiJanez in II. gimnazijo Maribor ter njenimi dijaki.

Civil Action Network sodelujejo z aktivisti ter vladnimi in nevladnimi organizacijami iz različnih evropskih držav z namenom, da bi dvignili nivo participativnega in aktivnega državljanstva v socialnih institucijah. Verjamejo, da so državljani ključni za vključitev raznolikih interesov določenih družbenih skupin v javni dialog o naši skupni prihodnosti.

Z organiziranimi obiski aktivistov stremijo k medsebojni izmenjavi izkušenj med različnimi skupnostmi in državami. Zgodbe aktivistov govorijo o njihovi motivaciji za ukrepanje in spodbudijo razumevanje pomembnosti vrednot kot so solidarnost, medkulturni dialog ter sodelovanje in prevzemanje odgovornosti pri dejanjih za zaščito posameznikovih prepričanj.

Nekateri člani Civil Action Network so Maribor obiskali že leta 2017, v sklopu mednarodnega pohoda za Alep. Pohod je bil miroljubni protest proti vojni v Siriji in je izkazoval solidarnost do tamkajšnjih žrtev. Projekt je trajal kar 8 mesecev, pot pa je vodila od Berlina do Sirije skozi 11 različnih držav, z udeleženci iz več kot 50 držav.

Na dogodku bodo po uvodni predstavitvi njihovega delovanja in projektov pripravili pogovor z gosti v obliki intervjujev. Na delavnici si bodo udeleženci skušali odgovoriti na vprašanja:

  • Zakaj je pomembno ukrepati glede na svoja prepričanja?
  • Kaj jih je pritegnilo k projektu in kaj so se iz njega naučili?
  • Kako so na njih gledali ljudje v drugih državah, ki so jih prečkali?
  • Ali je osebno, prostovoljsko vključevanje pomembno in ali lahko kaj spremeni?
  • Ipd.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, ob pomoči prevajalca.

Več o organizaciji Civil Action Network: www.civilaction.net