Category: Events

Društvo IndiJanez iz Maribora pričenja s 15.3.2017 z izvajanjem pomoči v stiski mladim, zaenkrat dijakom,  v obliki posvetovalnice, ki bo odprta vsako sredo od 18. do 20. ure in se nahaja v Upravni stavbi KC Pekarna, Ob železnici 16 v Mariboru, v pritličju (enak vhod, kot v hostel). Kmalu pa bodo sledile tudi druge dejavnosti, kot npr. Učenje učenja in odvajanje od novodobnih odvisnosti (internet, igrice, sicoalna omrežja,…).

V sklopu posvetovalnice, imenovane INFOŠTEKER, so zasnovali varen in zaupen prostor, kamor se lahko mladostniki obrnejo ob doživljanju čustvenih stisk, ki so prevelike, da bi jih obvladali sami.  Delovanje posvetovalnice temelji na pogovoru in skupnem iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki je povzročil trenutno stisko.

V INFOŠTEKERJU nudijo pogovor, spodbudo, oporo, predvsem pa nasvete in informacije o tem, kam se obrniti po pomoč. Pomagajo lahko pri opredelitvi težave in konkretnih načinih reševanja trenutne stiske, ne nudijo pa dolgotrajnejše obravnave oz. to ni namen same posvetovalnice.

V okviru INFOŠTEKERJA delujejo psihologi in študenti višjih letnikov psihologije. Pri tem upoštevajo etični kodeks psihologov Slovenije, do uporabnikov pa pristopajo z empatičnim, razumevajočim in spoštljivim odnosom ter poskušajo čim bolje slediti potrebam vsakega posameznika.

Strokovna sodelavka Tjaša Pucko, mag. psih. ob tej priložnosti pove: »Obdobje odraščanja je burno in nepredvidljivo, polno najrazličnejših težav, negotovosti, čustvenih stisk, dilem in vprašanj. Mladim želimo na enem mestu ponuditi možnost brezplačnega pogovora, jih opremit s potrebnimi informacijami in jim po potrebi pomagati pri nadaljnem iskanju pomoči.«

Strokovno telo posvetovalnice sestavljajo:

Lea VIDOVIČ, mag. psih.,

Blaža KRASNIK, mag. psih.,

Tjaša PUCKO, mag. psih.,

Maja RAHNE, mag. psih.,

zunanji strokovni sodelavci in svetovalci ter študentke in študentje psihologije.

INFOŠTEKER je del širšega projekta društva Indijanez, imenovanega ŠTEKER, kjer bodo mladim in njihovim staršem oz. skrbnikom nudili širšo podporo na področju duševnega zdravja.

V mesecu aprilu bodo tako pričeli z delavnicami učenja ZAŠTEKAJ (t.i. učenje učenja), ki so namenjene srednješolcem, ki imajo težave z učenjem ali pa si želijo pridobiti novih spretnosti za izboljšanje svojega učenja ter biti pri učenju bolj učinkoviti.

Lea Vidovič, mag.psih. o učenju učenja: “Družba od mladih pričakuje, da se znajo učit, saj bo od tega odvisna njihova uspešnost. In to je bistvo naših delavnic – opremiti mlade z veščinami učinkovitega učenja za njihovo nadaljno pot. In to na zabaven, kreativen in praktičen način.”

V mesecu maju pa bodo pričeli za javnosti verjetno najbolj zanimivim delom programa ŠTEKER – izvajanjem skupinskih terapij za mlade za t.i. novodobne odvisnosti, kakor tudi s preventivnimi programi za mlade in starše. Zasvojenosti z internetom, socialnimi omrežji, uporabo telefona, pornografijo, igricami itd. so namreč že prisotne v velikem obsegu in je nujno pričeti tako s programi odvajanja, kot tudi s preventivnimi programi.

Več informacij:

Steker.indijanez.si

Kontakt:

Email: pisarna@indijanez.si