Category: Events

Poslanci na lastnih ramenih občutili težo osnovnošolskih torb.

Projekt Naj torba ne bo borba smo začeli izvajati marca 2016 s tehtanjem šolskih torb pred slovenskimi osnovnimi šolami. Povprečna masa šolske torbe je znašala 16,78 % otrokove telesne teže, najtežjo torbo pa je nosila 10-letnica, saj je masa šolske torbe znašala kar 32 % njene telesne mase. Ravno odstopanja navzgor so skrb vzbujajoča, saj gre za TRIKRATNO PREKORAČITEV dovoljene mase, ki sme bremeniti otroka. 84 % otrok je nosilo torbe, ki so težje od priporočene zgornje meje 10 % telesne mase, 62 % pa jih je nosilo torbo, ki je presegala 15 % otrokove mase, kar pomeni, da so presegli t. i. NEVARNO MEJO.

Poudarjamo, da ne gre za zanemarljiv problem. Raziskave namreč kažejo, da ima kar 5 % otrok v Sloveniji DEFORMIRANO HRBTENICO, v osnovni šoli je takšne ali drugačne težave s hrbtenico mogoče opaziti že pri 10 % šolarjev, medtem ko se v srednji šoli ta delež podvoji, pri starosti 20 let pa ima težave s hrbtenico že kar 25 % ljudi. Slednje seveda ni izključno posledica pretežkih šolskih torb, gre pa za enega temeljnih dejavnikov, ki k tovrstnim zdravstvenim težavam pripomore.

Da bi se proces RAZBREMENITVE OTROK S ŠOLSKIMI TORBAMI nadaljeval, smo tokrat k sodelovanju povabili tudi poslanske skupine.

NAŠ CILJ je bil, da iz vsake poslanske skupine pridobimo VSAJ ENEGA POSLANCA, ki bi v mesecu decembru 2016 en delovni dan NOSIL SORAZMERNO TEŽO ŠOLSKE TORBE, ki jo otroci nosijo sleherni šolski dan. S tem smo želeli javnost še enkrat opozoriti na problem (pre)težkih šolskih torb, ne nazadnje gre za zdravje in prihodnost naših otrok. Smo mnenja, da bomo v okviru te akcije z njihovo podporo in sodelovanjem še bližje POZITIVNIM SPREMEMBAM in večji ozaveščenosti javnosti.

Ker so nas poslanci pri projektu podprli in potrdili sodelovanje, smo se odločili, da akcijo izvedemo 13. 12. 2016 pred Državnim zborom. Sodelovalo je 7 poslancev iz štirih poslanskih skupin in en nepovezan poslanec. Ob 8.30 uri smo se sestali s poslanci PRED VHODOM DRŽAVNEGA ZBORA. Ker je statistika tehtanja šolskih torb pokazala, da otroci v povprečju nosijo šolske torbe, težje od 15 % njihove telesne teže, smo poslance stehtali in šolske torbe napolnili s knjigami in utežmi, da smo dosegli 15 % NJIHOVE TELESNE TEŽE. Torbe so tehtale od 9 do 15 kilogramov. Nepovezanega poslanca Andreja Čuša smo prosili, da bi nosil TEŽJO TORBO kot ostali, saj smo pri raziskavi ugotovili, da nekateri otroci nosijo šolske torbe, ki so težje od 30 % njihove telesne teže. V šolsko torbo smo mu naložili 25 kilogramov. Poslanci so bili začudeni in si niso znali predstavljati, da otroci nosijo tako težke torbe. Poudarili smo, da morajo šolske torbe do 14.00 ure nositi s seboj ves čas, kljub temu da imajo ta dan redno sejo državnega zbora. S poslanci smo se ponovno sestali ob 14.00 uri. Predali so nam torbe, njihov odziv pa je bil, da nimajo v spominu, da bi bile torbe v njihovih časih šolanja tako težke.

Po večurnem nošenju so prišli do zaključka, DA SO TORBE RESNIČNO PRETEŽKE.
“Rame in hrbet me bolita,“ je priznal nepovezani poslanec Andrej Čuš. Strinjali so se, da je treba najti rešitve, da se otrokom ne bi pod tako težo ukrivljala hrbtenica. Rešitev bi po mnenju nekaterih poslancev bila v digitalizaciji učnih gradiv ali v tem, da bi gradiva puščali v šoli. Poslanka SD Bojana Muršič je menila, da če bi ministrica za izobraževanje en mesec nosila tako težko torbo, bi kmalu za to poiskala rešitve. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je dejala, da si je danes že nadela šolsko torbo svojega otroka na poti v šolo. Ugotavlja, da so šolske torbe res pretežke. “Sporočilo te akcije je jasno,“ je še dodala. “Torba je pretežka,” je komentiral izkušnjo Simon Zajc. Z veseljem in vidnim olajšanjem je torbo odložil poslanec Uroš Prikl. Prvič, ko bom govoril s šolsko ministrico, ji bom tudi omenil to problematiko,”je še obljubil. Že po pol ure nošenja pa se je poslancu Petru Vilfanu torba strgala. “To samo potrjuje, da so torbe izrazito pretežke. O tej temi se bomo pogovorili z odborom za izobraževanje, znanost, šport in mladino in POSKUŠALI NAJTI REŠITEV, “ je še dodal.

Z akcijo, imenovano Naj torba ne bo borba, smo člani društva IndiJanez želili opozoriti starše in otroke, naj ne nalagajo v torbe nepotrebnih stvari, mlade pa opozoriti naj jih nosijo pravilno. Poleg njih pa z akcijo želimo opozoriti tudi politike, ravnatelje, učitelje, da otroci vsak dan nosijo pretežko breme.

Ob akciji smo IZPOSTAVILI PREDLOG ZA REŠITEV PROBLEMA. In sicer: naj se učbeniki in delovni zvezki objavijo javno na spletu, da bi jih starši ali otroci sproti tiskali za tisti dan, ko jih potrebujejo. Poleg spleta bi jih lahko tudi kupili v fotokopirnici. Tako bi imeli otroci na dan za pet šolskih predmetov kvečjemu 20 LISTOV.

Aktivnosti so doslej obsegale:

– tehtanje osnovnošolcev na poti v šolo ali iz šole in torb na vzorcu 562 otrok iz različnih koncev Slovenije,

– primerjalne analize iz tujine,

– pogovori s področnimi strokovnjaki v Sloveniji,

– izdelava statistik,

– osveščanje javnosti in

– naložitev bremena poslancem v šolske torbe s 15 % njihove telesne mase.

Upamo, da se nam pri nadaljevanju akcije pridružita tudi MINISTRICA za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in PREDSEDNIK države Borut Pahor.

O izvedbi današnje akcije so poročali tudi mediji :