Category: Events

V Društvu IndiJanez se v sredo 14.12.2016 ponovno začne osnovni tečaj slovenskega znakovnega jezika s sodelovanjem Društva gluhih in naglušnih Podravja. Tečaj je namenjen predvsem mladinskim delavcem in prostovoljcem mladinskih organizacij, ki se pri svojem delu lahko srečajo z gluhimi ali naglušnimi mladimi.

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je materin jezik gluhih oseb. V Sloveniji ga kot jezik sporazumevanja uporablja okoli 1500 gluhih oseb. Po zakonu o uporavi SZJ ima gluha oseba pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajali javnih služb. Prav tako ima gluha oseba pravico uporabljati znakovni jezik tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih ji gluhota pomeni oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Društvo Indijanez pripravlja program učenja znakovnega jezika že od leta 2013, namenjen pa je vzpodbujanju razumevanja med slišečimi ter gluhimi in naglušnimi mladimi. S tečajem želijo v društvu po eni strani približati vsakodnevno dogajanje mladim naglušnim osebam in jih v dogajanje enakovredno vključiti. Po drugi strani pa želijo mladim, ki slišijo in širšemu krogu ljudi približati posebne potrebe gluhih. Z ustreznim osveščanjem in izobraževanjem tako v društvu poskušajo porušiti komunikacijsko prepreko med mladimi.

Tečaj slovenskega znakovnega jezika I. stopnje bo potekal 30-ur in sicer vsako sredo ob 16.00 do 18.00 ure menjaje na sedežu Društva gluhih in naglušnih Podravja in predavalnici Upravne stavbe KC Pekarna, Ob železnici 16, Maribor.

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu: pisarna@indijanez.si
Mladinske programe Društva IndiJanez podpirajo: Mestna občina Maribor, Urad RS za mladino, ŠOUM.

20130213_posluh_pilotni_19 20130213_posluh_pilotni_15